FEBRUÁR ELEJÉN SZÜLETETT KÖLYKÖK ELŐJEGYEZHETŐK!

Szeretettel üdvözlök minden érdeklődőt!

Mint az Antico Toscano kennel tulajdonosa szeretném bemutatni Önöknek néhány szóban kennelem eddigi történetének alakulását és jelentősebb eseményeit.

1995-ben egy kiállítás alkalmával láttam élőben ennek a csodálatos fajtának kimagasló példányát. Számomra ez szerelem volt az első látásra, mert ez a kutya teljes lényében sugározta mindazokat a jellemvonásokat és külső jegyeket, melyeket már előtte éveken át különböző fajtákban kerestem, de összességében nem találtam.

1996-ban megvettem az első Cane Corso kutyámat, s ezzel a lépéssel kezdődött az "Antico Toscano" kennel élete. Rövidesen külföldről felnőtt kutyákat vásároltam, melyek alapját képezték tenyésztői munkámnak. Fő célkitűzésem nem a mennyiségi, hanem a minőségi tenyésztés volt, melyeket az évek során kennelemből kikerülő kölykök maguk is bizonyítják.

Három fő szempontot tartok tenyésztői munkámban fontosnak:

 
 
1. Egészség: ennek érdekében tenyészetem minden egyede displasia szűrésen kell, hogy résztvegyen. Beleértve a külföldön történő fedezések alkalmával kiválasztott kant is. Mentes, esetleg átmeneti és enyhe csípőeredményű kutyával vagyok csak hajlandó tenyészteni. Nem csupán az adott kutya, hanem az ősei displasia eredményei és alomtársai eredményei is befolyásolnak a döntésben.

2. Idegrendszeri stabilitás: számomra fontos, hogy a tenyészkutyák stabil idegrendszerrel, határozottsággal és kellő nyugalommal rendelkezzenek.

3. Küllem: célom, hogy az eredeti (olasz) standard által meghatározott jegyeknek minél inkább megfelelő kölykök szülessenek. Ennek érdekében igyekszem minnél jobb genetikájú szülőpárokat kiválasztani. Tenyésztői munkásságom eredményeként negyedik generációs saját tenyésztésű kutyáim is vannak. Tenyészetemből jó néhány kerül külföldre is, melyek az ottani állományokban is megállják a helyüket.

 

 

A megszületett kölyköket az előzőekben említett feltételek alapján szigorúan szelektálom. Ezzel is a fajta minőségének és homogenitásának javulását próbálom elősegíteni. Munkám eredményességét igazolja a hazai és nemzetközi szintű számtalan siker, mely közül kiemelném a számomra legértékesebb 2003 júniusában rendezett római Club kiállítást, melyen tenyészetem 4 kutyája osztálygyőztes és tenyészpár győztes címekkel térhetett haza. Ezzel kivívva az olasz tenyésztők és Cane Corso tulajdonosok elismerését. Ezen kívül önnálló műsorral szerepeltünk a "Ebugatta" c. televíziós műsor fajta bemutató filmben, illetve "A kutyaszövetség" c. folyóirat is bemutatta kennelemet.

Nem csupán kiállításokon, hanem munka vonalon is büszkélkedhetünk átlagon felüli eredményekkel. tehát számomra fomtos, hogy "Antico Toscano" kennelből kikerülő kutyák és utódaik egészséges, jó idegrendszerű és szép küllemű kutyák legyenek örömet okozva ezzel gazdájuknak és - nem utolsó sorban - nekem.

Szeretettel várom személyesen, telefonon vagy akár e-mail-en is bármilyen kérdéssel, bízva abban, hogy Ön is - hozzám hasonlóan - szerelmese lesz ennek a fajtának.

 


  Salve a tutti gli interessati!

Come l'allevatore del kennel Antico Toscano, vorrei presentarVi in alcune parole gli eventi piu significativi della storia del mio kennel fino ad oggi.

Nel 1995 in occasione di un'esposizione canina ho visto per la prima volta dal vivo un esemplare magnifico di questa razza meravigliosa. E'stato amore a prima vista perche questo tipo di cane ha racchiuso in se tutte quelle caratteristiche e aspetti esteriori i quali invano avevo cercato assime in diverse razze, per molti anni.

Nel 1996 ho comprato il mio primo Cane Corso e con questo passo ho dato vita al kennel "Antico Toscano". Presto ho acquistato cani adulti dall'estero con i quali ho cominciato il mio lavoro di allevatore. I cuccioli provvenienti dal mio allevamento dimostrano che il mio obbiettivo principale non e sato di puntare sulla quantita ma sulla qualita.

Nel mio lavoro di riproduzione ritengo importante di attenermi a tre criteri principali:

 
 
1. Sanita: per ottenere soggetti sani, ogni esemplare del mio allevamento viene sottoposto al controllo della displasia, inclusi anche i maschi scelti durante un accoppiamento all'estero. Allevo rigorosamente solo cani esenti da displasia, o al massimo in stato transitorio di una lieve displasia. Non solo il risultato del controllo della displasia del dato esemplare, ma anche quello dei suoi discendenti e della cucciolata di provvenienza influiscono nella mia decisione.

2. Sistema nervoso: a mio avviso e indispensabile che gli esemplari da riproduzione siano dotati di un sistema nervoso stabile e nello stesso tempo di un carattere deciso ed equilibrato.

3. Aspetti esteriori: il mio scopo e di riprodurre cuccioli rimanendo fedele al piu possibile agli aspetti definiti dallo standard italiano. Per questo motivo cerco di selezionare genitori geneticamente favorevoli. Come risultato del mio lavoro di allevatore oramai sono in possesso anche di propri cani, discendenti dalla quarta generazione.< Dal mio allevamento parecchi esemplari giungono all'estero, i quali si fanno onore anche agli allevamenti del luongo.

 

 

I cuccioli nati vengono severamente selezionati secondo i criteri sopra citati. Tutto questo serve a migliorare la qualtita e la homogeneita della razza. I numerosi esiti ottenuti ai livelli nazionali ed internazionali possono essere considerati come prove evidenti dell'efficacia del mio lavoro di allevatore.
E'da rilevare tra questi i'esposizione Club di Roma, organizzata in giugno del 2003, dove 4 esemplari del mio kennel sono tornati con i titoli di Classe Campioni e di Classe Coppia, guadagnandomi il riconoscimento degli allevatori italiani e dei padroni di Cane Corso.
Inoltre, abbiamo partecipato con un programma esclusivo dedicato a far conoscere la razza nella trasmissione televisiva intitolata "Ebugatta", per di piu la rivista. "A Kutyaszövetség" ha presentato il mio kennel.

Non solo ad esposizione ma anche nel lavoro di allevamento possiamo vantarci di risultati superiori alla media. Quindi per me e importante che i cani e la loro discendenza, provventienti dal kennel "Antico Toscano", siano in perfette condizioni di salute, con un equilibrato sistema nervoso, e di bell'aspetto, dando piacere ai loro padroni e non per ultimo a me.

Qualsiasi domanda abbiate potete rivolgerVi a me di person, per telefono o tramite e-mail, sperando che anche Voi -come me- sarete innamorati di questa splendida razza.